• Trang chủ
  • Con tem trị giá 3 - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Con tem trị giá 3
0_treskilling-yellow-1280x-720.jpg

Top 100 bảo vật thế giới - P4. Treskilling Yellow - Con tem trị giá 7,2 triệu USD.

11-04-2019

(Worldkings.org - Kyluc.vn) - Với trọng lượng chỉ 0,03 gram, con tem bé xíu Treskilling Yellow có thể giành giải đồ vật có giá trị nhất trên hành tinh tính theo trọng lượng và kích cỡ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ