• Trang chủ
  • Confluence of rhone and arve rivers - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Confluence of rhone and arve rivers
0_2210c.jpg

Điểm tin Kỷ lục: Confluence Of Rhone And Arve Rivers (Hà Lan): Kỳ lạ với sự hợp lưu của hai sông trái màu nhau

22-10-2020

Màu của sông Rhone là xanh lam và sông Arve là màu nâu. Sông Arve chảy dài khoảng 100 km qua Pháp, tại địa phận của Haute-Savoie và sau đó là Thụy Sĩ trong một vài km.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ