• Trang chủ
  • Connecticut - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Connecticut
0_kyluc-vn_kinh-di-coc-khong-dau_Connecticut_My_USA.jpg

Kinh dị cóc không đầu vẫn sống khỏe mạnh trong khu rừng ở Mỹ

08-03-2018

Con cóc trưởng thành có một cơ thể cân đối nhưng không có đầu vẫn sống trong khu rừng ở bang Connecticut, Mỹ khiến nhiều người kinh hoàng.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 2 của 2 trang (12 bài)Đầu<12
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ