• Trang chủ
  • Cuốn từ điển tiếng việt đầu tiên - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cuốn từ điển tiếng việt đầu tiên
0_alexandre-de-rhodes.png

[THE FIRST OF VIETNAM - VIETKINGS] P2: Từ điển Việt - Bồ - La: Cuốn từ điển tiếng Việt đầu tiên

26-02-2019

Đó là cuốn Từ điển Việt - Bồ - La (Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latium) do Alexandre de Rhodes biên soạn, in tại Roma năm 1651, được xem là cuốn từ điển tiếng Việt đầu tiên.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ