• Trang chủ
  • Cuộc đời của cha đẻ ngành phân tâm học 200 năm trước - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cuộc đời của cha đẻ ngành phân tâm học 200 năm trước
0_sigmund-freud-1926.png

Cuộc đời của cha đẻ ngành Phân tâm học 200 năm trước

02-07-2019

Gia đình cùng khoảng thời gian thơ ấu đã đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp sáng lập và nghiên cứu Phân tâm học của Sigmund Freud.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ