• Trang chủ
  • Cuộn cảm công suất có kích thước nhỏ nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cuộn cảm công suất có kích thước nhỏ nhất thế giới
0_ttxvn_1409_samsung.jpg

Điểm tin Kỷ lục: Samsung chế tạo cuộn cảm công suất có kích thước nhỏ nhất thế giới

16-09-2020

Kích thước của cuộn cảm công suất có thể được thu nhỏ lại bằng cách áp dụng công nghệ về vật liệu và các giải pháp sản xuất chất nền bán dẫn vốn được sử dụng cho các tụ điện bằng sứ nhiều lớp.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ