• Trang chủ
  • Cung diên thọ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cung diên thọ
0_cung-dien-tho1.jpg

Top 100 công trình trăm tuổi nổi tiếng Việt Nam (P.77): Cung Diên Thọ (Huế)

03-01-2017

(Kỷ lục) - Cung Diên Thọ là một hệ thống kiến trúc cung điện qui mô nhất còn lại tại cố đô Huế.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ