• Trang chủ
  • Dầu khí - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Dầu khí
0_CTY-CP-PVI-truso.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2021] 25 năm ngày thành lập Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI) (23/01/1996 - 23/01/2021)

22-01-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Tiền thân là Công ty Bảo hiểm dầu khí, được thành lập ngày 23/01/1996

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 4 trang (38 bài)1234>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ