• Trang chủ
  • Dị thường - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Dị thường
0_chuot-tui.jpg

Chuột túi nổi tiếng vì đô con lực lưỡng dị thường

12-10-2017

Vẻ ngoài dị thường của chuột túi khiến cư dân mạng rất thích thú.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ