• Trang chủ
  • Dịch vụ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Dịch vụ
0_FOSCO-tru-so.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 41 năm ngày thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài FOSCO (09/7/1979 – 09/7/2020)

09-07-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Được Thành lập theo quyết định số 622/VP ngày 09-07-1979 của Bộ Ngoại Giao và Quyết định số 3136/QĐ-UBND ngày 15-07-2010 của UBND TP.Hồ Chí Minh.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 18 trang (173 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ