• Trang chủ
  • Da màu - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Da màu
0_aw-an.jpg

(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P774 - American Negro Academy (Washington, DC) : Tổ chức đầu tiên ở Hoa Kỳ hỗ trợ học bổng học thuật cho người Mỹ gốc Phi

05-03-2021

(Kyluc.vn – Uskings.us) American Negro Academy (ANA), được thành lập tại Washington, DC vào năm 1897, là tổ chức đầu tiên ở Hoa Kỳ hỗ trợ học bổng học thuật cho người Mỹ gốc Phi. Nó hoạt động cho đến năm 1928, và khuyến khích người Mỹ gốc Phi thực hiện các nghiên cứu học thuật cổ điển và nghệ thuật tự do.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 2 trang (14 bài)12>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ