• Trang chủ
  • Dart container - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Dart container
0_564assad-6.jpg

(USKings Values.2019) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.585. Dart Container (bang Michigan): Nhà sản xuất cốc và thùng xốp lớn nhất Hoa Kỳ

12-09-2019

(USKings.us - Kyluc.vn) Tập đoàn Dart Container của Mason, Michigan, Hoa Kỳ, là nhà sản xuất cốc và thùng xốp lớn nhất thế giới, sản lượng của Dart Container nhiều bằng tất cả các sản lượng của các đối thủ cộng lại. Dart Container hoạt động dưới sự quản lý của gia đình Dart.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ