• Trang chủ
  • David jones pty - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > David jones pty
0_910g.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Úc (AURI) - Đề Cử - P.176] - David Jones Pty: Cửa hàng bách hóa hoạt động liên tục lâu đời nhất trên thế giới

09-10-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) David Jones Pty là cửa hàng bách hóa hoạt động liên tục lâu đời nhất trên thế giới. David Jones được thành lập vào năm 1838 bởi David Jones - một thương gia xứ Wales và chính trị gia tương lai sau khi ông di cư đến Úc.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ