• Trang chủ
  • Dayhoc.net - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Dayhoc.net
0_DP0A1361.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.296] Dạy&Học - Mạng xã hội về giáo dục do người Việt phát triển đầu tiên tại Việt Nam

04-12-2019

(Kỷ lục - VietKings) Ngày 20/11, mạng xã hội về giáo dục Dạy&Học (dayhoc.net.vn) vừa chính thức ra mắt. Đây là mạng xã hội chuyên biệt trong lĩnh vực giáo dục đầu tiên do người Việt phát triển.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ