• Trang chủ
  • Dhammakaya - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Dhammakaya
0_kyluc-vn_Top-100-cong-trinh-vi-dai-lich-su-the-gio.jpg

[Top 100 công trình vĩ đại trong lịch sử thế giới - P.92] Công trình Chùa Phật Giáo Dhammakaya, Pathum Thani, Bangkok, Thái Lan

15-01-2019

(#Kỷ Lục-VietKings) Dhammakaya tại Thái Lan là thiền đường có sức dung chứa người với số chỗ ngồi được thiết lập lớn nhất thế giới

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ