• Trang chủ
  • Dhl - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Dhl
0_Adhl.jpg

[ĐỀ CỬ KỶ LỤC] Viện Kỷ lục Châu Âu (EURI) – P10. Deutsche Post DHL Group (Đức) : Công ty dịch vụ chuyển phát nhanh lớn nhất Châu Âu.

18-02-2020

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Trụ sở chính của Deutsche Post DHL Group đóng ở Bonn, Đức. Đây là công ty chuyển phát nhanh lớn nhất Châu Âu.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ