• Trang chủ
  • Diane disney miller - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Diane disney miller
0_A-shipping-truck-painted-by-Banksy-is-expected-to.jpg

Thị trường đấu giá thế giới – P148. Một chiếc xe tải Volvo cũ được vẽ trang trí bởi họa sĩ Banksy ước tính đạt 2 triệu USD tại nhà đấu giá Bonhams, Mỹ

08-10-2019

(Worldkings.org - Kyluc.vn) - Nhờ có họa sĩ Banksy mà một chiếc xe tải Volvo cũ có khả năng bán được giá 2 triệu USD tại nhà đấu giá Bonhams, Mỹ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Bia hơi Hà Nội
Vietjetair
Công viên châu Á
Nissin
Làng sen Việt Nam
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ