• Trang chủ
  • Doanh nghiệp sản xuất gạch ngói đất sét nung xác lập nhiều kỷ lục nhất việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Doanh nghiệp sản xuất gạch ngói đất sét nung xác lập nhiều kỷ lục nhất việt nam
vrp-dRm-MSw.jpg

Kyluc.tv| Gốm Đất Việt xác lập cùng lúc 02 Kỷ lục Thế giới và 11 Kỷ lục Việt Nam

18-09-2020

(Kyluc.tv) Sau 06 Kỷ lục Việt Nam đầu tiên được xác lập vào ngày 12/6/2020, tính đến tháng 9/2020, Gốm Đất Việt đã xác lập thêm 11 Kỷ lục Việt Nam và xác lập 02 Kỷ lục Thế giới, trở thành doanh nghiệp sản xuất gạch ngói đất sét nung xác lập nhiều kỷ lục nhất Việt Nam tính đến nay.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ