• Trang chủ
  • Doanh nhân thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Doanh nhân thế giới
0_KYLUC-VN_1000-NHA-SANG-LAP-CONG-NGHE-TAI-CHINH-THE.jpg

1000 Nhà sáng lập Công nghệ tài chính thế giới - Số 19: Pieter van der Does và Arnout Schuijff, đồng sáng lập công ty thanh toán toàn cầu Adyen

03-12-2018

(#Kỷ Lục-VietKings) Pieter van der Does và Arnout Schuijff là các doanh nhân tỷ phú Internet Hà Lan. Họ là đồng sáng lập của Adyen, công ty thanh toán đa dịch vụ thanh toán gia công phần mềm cho các thương gia quốc tế.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ