• Trang chủ
  • Documentation center of cambodia - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Documentation center of cambodia
0_dc-cam-4.jpg

Hành trình Quảng bá Kỷ lục Đông Dương (P.80) - Trung tâm tư liệu Campuchia: Kho lưu trữ lớn nhất Đông Dương về thời kỳ Khmer Đỏ

19-02-2021

(kyluc.vn – IndochinaKings.org) Trung tâm Tư liệu Campuchia (DC-Cam) là một tổ chức phi chính phủ của Campuchia có nhiệm vụ nghiên cứu và ghi lại thời đại của Dân chủ Kampuchea (17 tháng 4 năm 1975 - 7 tháng 1 năm 1979) cho mục đích tưởng nhớ và công lý.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ