• Trang chủ
  • Draid - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Draid
0_Phan-mem-DrAid_hoi_chan.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.579]: DrAid™ - Phần mềm trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ tiên lượng trong điều trị COVID-19 đầu tiên của Việt Nam

09-09-2020

(Vietmaster) DrAid™ giúp phát hiện nhanh các dấu hiệu bất thường dựa trên ảnh X-quang ngực thẳng trong vòng 5 giây, kết hợp cùng xét nghiệm PCR để nâng cao độ chính xác, giảm thiểu tình trạng âm tính giả COVID-19.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ