• Trang chủ
  • Draid™ phần mềm trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ tiên lượng trong điều trị covid 19 đầu tiên của việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Draid™ phần mềm trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ tiên lượng trong điều trị covid 19 đầu tiên của việt nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ