• Trang chủ
  • Dts - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Dts
0_DTS-ky-niem-20-nam-trian-nhanvien-cty.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2021] 22 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền thông DTS (26/01/1999 - 26/01/2021)

26-01-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Được thành lập ngày 26/01/1999, Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền thông DTS hiện đang là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam chuyên cung cấp các sản phẩm, giải pháp công nghệ, dịch vụ viễn thông và đào tạo công nghệ thông tin chuyên nghiệp

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ