• Trang chủ
  • Du khách - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Du khách
0_54cef814-d919-11e5-ba33-b7a5a5-2578-1525-145628687.jpg

Du khách Trung Quốc khiến chim công hoảng sợ... tới chết

25-02-2016

Nhóm du khách đã bắt hai con công trong vườn thú Vân Nam (Trung Quốc) để chụp ảnh và nhổ lông của chúng, hai con vật này sau đó đã bị hoảng loạn tới chết.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 27 của 27 trang (261 bài)Đầu<...2627
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ