• Trang chủ
  • Du thuyền mạ vàng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Du thuyền mạ vàng
0_5d8cdbfd2e22af5d1870d73415361152.jpg

Điểm tin kỷ lục: Cận cảnh du thuyền mạ vàng lớn nhất thế giới

07-10-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Bellami, một công ty nối tóc, đã dát lên chiếc siêu du thuyền 20 triệu USD một lớp crôm mạ vàng bắt mắt như một phần của chiến dịch quảng cáo.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ