• Trang chủ
  • Ebay - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ebay
0_216b.jpg

[WorldKings – Niên lịch Thế giới 2020] Chúc mừng ngày sinh của nhà sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Ebay - Pierre Omidyar (21/6/1967)

21-06-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Pierre Omidyar là nhà sáng lập của eBay, nắm giữ chức chủ tịch từ năm 1998 tới năm 2015. Ông trở thành tỷ phú vào tuổi 31 khi eBay phát hành công khai lần đầu vào năm 1998.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ