• Trang chủ
  • Ebay - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ebay
0_tap-doan-cp-kyluc-vn.jpg

Người giàu nhất Thái Lan tìm truyền nhân đế chế tỷ đô

17-06-2019

Bốn ngày sau lễ đăng quang của Vua Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun vào tháng 5/2019, doanh nhân giàu nhất Thái Lan cùng 2 người kế nghiệp đến hoàng cung tiếp kiến tân vương.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ