• Trang chủ
  • Electronics - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Electronics
0_5g-kyluc-vn.jpg

Anh có mạng 5G đầu tiên

04-06-2019

Anh là nước mới nhất tham gia vào cuộc đua 5G, mạng không dây cực nhanh thế hệ mới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ