• Trang chủ
  • Facebook - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Facebook
0_1234556.JPG

Mark Zuckerberg và con đường sắp tới của đế chế Facebook

07-05-2016

Ở tuổi 31, Mark Zuckerberg là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất hành tinh. Tuy nhiên điều đó vẫn chưa làm vị “hoàng đế” này cảm thấy thỏa mãn.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 10 của 10 trang (99 bài)Đầu<...678910
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ