• Trang chủ
  • Femme assise - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Femme assise
0_1(1).jpg

Bức tranh Lập Thể của Picasso được bán với giá kỷ lục 63,4 triệu USD

08-07-2016

(Vietkings) Vào ngày 21/6/2016, bức tranh “Femme Assise” của danh họa Pablo Picasso, một trong những bức tranh đầu tiên vẽ theo trường phái Lập Thể của danh họa người Tây Ban Nha đã lập kỷ lục trở thành một trong những bức tranh Lập Thể đắt giá nhất được bán trong một phiên đấu giá.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ