• Trang chủ
  • Gạch ngói đất việt - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Gạch ngói đất việt
51966_CANH-QUAN-2.png

Công ty CP Gạch ngói Đất Việt xác lập Kỷ lục Thế giới

08-09-2020

(Kỷ lục - VietKings) Tháng 9 năm 2020, Công ty Cổ phần Gạch ngói Đất Việt (Khu Tràng Bảng 2, Phường Tràng An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh) chính thức được Liên minh Kỷ lục Thế giới xác lập là Doanh nghiệp khoa học công nghệ có nguồn đất sét tại chỗ trữ lượng cao sử dụng nhiều bằng sáng chế và giải pháp hữu ích nhất trong lĩnh vực sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng phương pháp nghiền khô, nung trong lò nung Tuynel đạt được năng suất lớn nhất. Doanh nghiệp đã được cấp 05 Bằng Độc quyền Giải pháp Hữu ích trong lĩnh vực sản xuất gạch ngói đất sét nung theo phương pháp nghiền khô để ra đời các viên ngói đặc biệt.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ