• Trang chủ
  • Gạo tài nguyên thạnh trị - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Gạo tài nguyên thạnh trị
0_De-cu-Top-dac-san-Viet-Nam-2019-P-17-Gao-ST-Soc.jpg

Đề cử Top đặc sản Việt Nam 2019 (P.17): Gạo ST Sóc Trăng và Gạo Tài Nguyên Thạnh Trị (tỉnh Sóc Trăng)

20-05-2019

Hành trình tìm kiếm các loại đặc sản đặc biệt của từng địa phương trên khắp cả nước lần thứ 2 (2019 – 2025) của Trung tâm Top Việt Nam (VietTop) đã chính thức khởi động với rất nhiều đề cử tích cực từ các địa phương trong cả nước.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ