• Trang chủ
  • Gặm nhắm - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Gặm nhắm
0_Micromys-minutus-4-Dwergmuis-Saxifraga-Rudmer-Zw.jpg

Điểm tin kỷ lục: Loài gặm nhắm nhỏ nhất châu Âu - Đuôi có thể cầm nắm như tay con người

01-10-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Trọng lượng nhỏ cùng chiếc đuôi dài linh hoạt cho phép chuột Micromys minutus leo trèo dễ dàng trên cây để kiếm ăn.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ