• Trang chủ
  • Ghép tạng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ghép tạng
0_viet-duc-banner.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.58] Bệnh viện Việt Đức: Bệnh viện có ngân hàng mô đầu tiên của Việt Nam

02-07-2019

(Kỷ lục - VietKings) Ngân hàng mô Bệnh viện Việt Đức là ngân hàng mô đầu tiên của Việt Nam được Bộ Y tế cấp phép hoạt động vào năm 2018. Ngân hàng mô đầu tiên của Việt Nam cho phép dự trữ nhiều mô quan trọng như mảnh xương sọ, gân, van tim, mạch máu, tinh trùng...

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 1 của 2 trang (18 bài)12>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Bia hơi Hà Nội
Vietjetair
Công viên châu Á
Nissin
Làng sen Việt Nam
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ