• Trang chủ
  • Giám đốc điều hành - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Giám đốc điều hành
39434_kyluc-vn_-VietKings_Nguoi-phu-nu-goc-Viet-che-tao.jpg

Người phụ nữ gốc Việt chế tạo thiết bị giúp lái xe F1 bằng suy nghĩ

12-01-2019

Tần Lê, giám đốc điều hành một công ty ở Mỹ, đang hướng tới việc tạo ra nhiều ứng dụng thông qua nghiên cứu não người.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 2 trang (13 bài)12>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ