• Trang chủ
  • Giải video âm nhạc của mtv (mtv video music awards) - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Giải video âm nhạc của mtv (mtv video music awards)
0_Top-50-giai-thuong-noi-tieng-tren-the-gioi-P-33.jpg

[WCSA 2019] Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 50 giải thưởng nổi tiếng trên thế giới (P.33) Giải thưởng Video âm nhạc của MTV (MTV Video Music Awards), Hoa Kỳ

05-06-2019

(#Kỷ Lục-VietKings) Lễ trao giải thưởng Video âm nhạc của MTV được tổ chức lần đầu vào cuối mùa hè năm 1984 để tôn vinh những video âm nhạc trong năm.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ