• Trang chủ
  • Giỗ tổ hùng vương - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Giỗ tổ hùng vương
0_gio-to.png

Giỗ tổ Hùng Vương Canh Tý 2020: Nhớ nguồn cội, cùng nhau dựng cơ đồ

02-04-2020

Năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Giỗ tổ Hùng Vương Canh Tý 2020 không thực hiện các nội dung phần hội. Mặc dù điều chỉnh các nội dung, chương trình, song Lễ hội này vẫn được đảm bảo tổ chức trang nghiêm, thành kính, an toàn, tiết kiệm; đồng thời, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ