• Trang chủ
  • Giới thiệu - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Giới thiệu
0_22-1-1.jpg

[WORLDKING] Tin sáng 22.01.2018 - Kohler giới thiệu nhà vệ sinh thông minh nhiều tính năng điều khiển bằng giọng nói.

22-01-2018

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) WC tương lai là sự ra đời của công ty lịch sử Kohler, được thành lập vào năm 1873 tại làng Kohler, Wisconsin.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ