• Trang chủ
  • Glabella - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Glabella
0_blood-pressure-glasses-2.jpg

[WORLDKINGS] Tin chiều 09.08.2018 – Glabella : Mắt kính của Microsoft có thể đo được huyết áp

08-08-2018

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Các nhà nghiên cứu tại Microsoft mới đây đã nghiên cứu ra bộ kính đeo có thể đo được huyết áp, thay thế các phương pháp truyền thống khác nhưng vẫn cho kết quả chính xác.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ