• Trang chủ
  • Globe telecom inc - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Globe telecom inc
0_globe_5g_ph.jpg

(AseanRecords) Hành trình quảng bá kỷ lục Asean (P.373) Globe Telecom (Philippines): Nhà mạng đầu tiên tại Đông Nam Á ra mắt dịch vụ băng rộng 5G

12-09-2019

(Aseanrecords.world - Kyluc.vn) Globe Telecom Inc. đã ra mắt dịch vụ băng thông rộng 5G đầu tiên của Đông Nam Á trên thiết bị của Huawei. Philippines cũng là nước thứ ba ở châu Á có dịch vụ băng rộng 5G, sau Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ