• Trang chủ
  • Gotham greens - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Gotham greens
0_about-us-4.jpg

(USKings Values.2018) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.242. Gotham Greens (Bang New York) : Công ty nông nghiệp đô thị sở hữu trang trại thủy canh thương mại trên mái nhà đầu tiên tại Hoa Kỳ

26-06-2018

(USKings.us - Kyluc.vn) Gotham Greens là một công ty nông nghiệp đô thị của Mỹ được thành lập ở Brooklyn, New York, phát triển sản xuất quanh năm trong các nhà kính, sản phẩm tạo ra được bán tại địa phương ở thành phố New York và Chicago dưới thương hiệu của mình. Công ty sở hữu và vận hành bốn cơ sở nhà kính tại Hoa Kỳ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ