• Trang chủ
  • Guồi chơi đồng hồ cổ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Guồi chơi đồng hồ cổ
0_kyluc-vn_Choi-dong-ho-co_suu-tap_nguoi-choi-dong-h.jpg

Người chơi đồng hồ cổ ở xứ sở đồng hồ

12-03-2018

Ông Nguyễn Phú Bình, một Việt kiều ở Thụy Sĩ, chủ nhân của một bộ sưu tập hàng trăm chiếc đồng hồ cổ, cho biết ban đầu thích đồng hồ cổ xuất phát từ những lợi ích có tính thương mại.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ