• Trang chủ
  • Hà nội opera house - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hà nội opera house
0_VIETKINGS-Hanh-trinh-Nien-lich-48-118-nam-Nha.jpg

VIETKINGS – Niên lịch Việt Nam (24): 118 năm Nhà hát lớn Hà Nội- Nhà hát trình diễn nghệ thuật lâu đời nhất ở Hà Nội, Việt Nam.

02-06-2019

(VIETKINGS - KYLUC.VN) Nhà hát Lớn Hà Nội có tên ban đầu là Nhà hát Thành phố (Théatre municipal), khởi công năm 1901, hoàn thành năm 1911. Công trình nhà hát Lớn Hà Nội có chiều dài 87 mét, bề ngang trung bình 30 mét, phần đỉnh mái cao nhất cao 34 mét so với nền đường, và diện tích xây dựng khoảng 2.600 mét vuông.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ