• Trang chủ
  • Hành tình kết nối - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hành tình kết nối
36402_IMG_3728.JPG

NHẬT KÝ KỶ LỤC - Ngày 20/8/2018: Đội quân áo cam FPT chạm đất Bình Định, hoàn thành 1/2 hành trình xuyên Việt

21-08-2018

VIETKINGS - Hoàn thành chặng 16 trong ngày 20/8/2018, 'Hành trình kết nối' của FPT đã thực hiện xong 1/2 hành trình chạy việt dã xuyên Việt, kỷ niệm 30 năm tiên phonṇ

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ