• Trang chủ
  • Hành trình đỏ khởi động - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hành trình đỏ khởi động
0_hanh-trinh-do-kyluc-vn.jpg

Khởi động chương trình vận động hiến máu lớn nhất Việt Nam

13-06-2019

Hành trình Đỏ 2019 sẽ diễn ra trong thời gian dài nhất, dự kiến tiếp nhận 60.000 đơn vị máu phục vụ nhu cầu cấp cứu, điều trị.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ