• Trang chủ
  • Hành trình quảng bá ẩm thực - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hành trình quảng bá ẩm thực
0_kyluc-vn_VietKings_Top-50-le-hoi-thuong-nien-tren.jpg

[WCSA.WORLD] Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 50 lễ hội thường niên và lớn nhất trên thế giới (P.28) Lễ hội ẩm thực tại Úc

13-09-2018

(#KỷLục-VietKings) Lễ hội ẩm thực Úc là một cuộc hành trình quảng bá ẩm thực diễn ra từ ngày 30 tháng đến ngày 7 tháng 5 hằng năm.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ