• Trang chủ
  • Hãng đấu giá sotheby's - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hãng đấu giá sotheby's
0_DOI-GIAY.jpg

Hãng đấu giá Sotheby's: Kỷ lục đấu giá mới cho đôi giày Air Jordan của ngôi sao bóng rổ Michael Jordan

03-06-2020

Đôi giày Air Jordan từng được ngôi sao bóng rổ Michael Jordan đi trong một trận đấu đã được bán đấu giá thành công trong ngày 17/5, với số tiền kỷ lục là 560.000 USD cho đôi giày này.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ