• Trang chủ
  • Hãng phim lâu đời nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hãng phim lâu đời nhất thế giới
0_242n.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.86] - Hãng phim Gaumont (Pháp): Hãng phim đầu tiên và lâu đời nhất thế giới

26-02-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Hãng phim Gaumont, Pháp là hãng phim đầu tiên và lâu đời nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ