• Trang chủ
  • Hãng pin mặt trời lớn nhất tại hoa kỳ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hãng pin mặt trời lớn nhất tại hoa kỳ
0_383beaf90af1caa1a91c790e1b515a1c-industrial-robot.jpg

(USKings Values.2018) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.285. First Solar, Inc. (Bang Arizona ) : Hãng pin mặt trời lớn nhất tại Hoa Kỳ

08-08-2018

(USKings.us - Kyluc.vn) First Solar, Inc. là nhà sản xuất quang điện (PV) của Mỹ với các mô-đun màng mỏng cứng, hoặc tấm pin mặt trời và nhà cung cấp các nhà máy điện PV và các dịch vụ hỗ trợ bao gồm tài chính, xây dựng, bảo trì và bảng điều khiển tái chế.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ