• Trang chủ
  • Hãng sản xuất máy bay lớn nhất hoa kỳ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hãng sản xuất máy bay lớn nhất hoa kỳ
0_Boeing.jpg

(USKings Trip.2017) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.57. Boeing - Hãng sản xuất máy bay lớn nhất Hoa Kỳ

12-10-2017

(USKings.org - Kyluc.vn) Boeing là hãng sản xuất máy bay lớn nhất tại Hoa Kỳ và trên thế giới có tổng hành dinh tại Chicago, Illinois.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ