• Trang chủ
  • Hòa bình thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hòa bình thế giới
0_Ngay-Quoc-te-Hoa-binh.jpg

[WorldKings - Niên lịch Thế giới 2021] Kỷ niệm 40 năm thành lập World Peace Day - Ngày Hòa Bình Thế giới (21/09/1981 - 21/09/2021)

20-09-2021

(kyluc.vn – worldkings.org) Ngày Quốc tế Hòa bình (hay Ngày Hòa bình Thế giới) được tổ chức hàng năm vào ngày 21 tháng 9 nhằm củng cố các lý tưởng hòa bình, cả trong nội bộ và giữa tất cả các quốc gia và dân tộc. Vào thời điểm mà chiến tranh và bạo lực thường độc chiếm các chu kỳ tin tức của chúng ta, Ngày Quốc tế Hòa bình là một lời nhắc nhở đầy cảm hứng về những gì chúng ta có thể cùng nhau tạo ra, đó chính là sự thanh bình.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ